top of page
välkommen till (5).png

vad är aerestus?

Aerestus tillverkar modulära värmepumpssystem för uppvärmning och varmvatten för lite större fastigheter.
Det modulära systemet ansluts direkt till fastighetens vattenburna system och kan till exempel ersätta en traditionell oljeeldad panna.

Värmeanläggningen byggs i en återanvänd container

 

pumo.png
inne.png

Innovativ teknik ger luft/vattenvärmepumpen gratis avfrostning. Dessutom får tappvattnet hög temperatur utan att sänka värmefaktorn.
 

I Aerestus värmepump kan temperaturen i hetgasväxlaren omöjligt bli för låg eftersom vattnet kommer från kondensorn. En del av vattnet i radiatorkretsens framledning passerar hetgasväxlaren och leds till en varmvattenberedare. Hur stort flödet ska vara beror på temperaturen i beredaren och regleras med en varvtalsstyrd cirkulationspump.

Om temperaturen i beredaren är mycket låg kan hela värmepumpens effekt användas till varmvatten.

Gratisenergin från underkylaren lagras i en särskild avfrostningstank och används också till att förvärma inkommande kallvatten. Temperaturen i tanken är normalt 30–50 °C beroende på vilket värmebehov det finns i byggnaden. Ju kallare det är ute desto högre är temperaturen.

Vid avfrostning öppnar en växelventil i köldbärarkretsen och glykollösningen, som har temperatur under –10 °C, leds till avfrostningstanken där även energin från fasomvandlingen av tappvatten

till is kan tillgodogöras.

Produktblad

Hur går det till?

välkommen till (13).png

beställ

Investera i en Aerestus-anläggning när det är dags att byta värmesystem, så kan du mer än halvera värmekostnaderna mot fossilt bränsle, fast bränsle och el.

invänta leverans

Aerestus monteras i en ombyggd container, designad enligt dina önskemål, gjord på återvunnet material  och är färdig att installeras i befintligt rörsystem.

upplev innovation

Luft/vattenvärmepumpssystemet tillverkas komplett eller modulärt som sedan placeras intill din fastighet som en Plug ’n Play enhet.

Autumn%20Road_edited.jpg

vägen till en hållbar framtid

Namnl%C3%B6s%20design%20(2)_edited.png

luften aer fri

Aerestus fokuserar i högsta grad miljömedvetet genom sina luft/vatten pumpar som tar vara på utomhusluften.

I det dagliga arbetet strävar vi efter att minimera avfallet och energiförbrukningen

– allt för en bättre miljö.

hyra/köpa

framtidssäker

Du kan välja mellan att hyra eller att köpa. Snabb återbetalning.

Serviceavtal ingår.

Aerestus fokuserar i det vardagliga arbetet på miljön vid framtagningen av sina luft/vatten värmepumpar.

Vi bygger efter dina önskemål och behov.

Vad är luft/vatten?

Kanske undrar du hur det är möjligt att värma sitt hus med luft?

Det värmepumpen lyckas med, är konststycket att koncentrera värmeenergin i uteluften så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

 

Lite förenklat går det till så här; uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur.

En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form

– beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

bottom of page