grön värme från

aerestus

aerflex

Välkommen till Aerestus


Luften aer fri!

Aerestus utvecklar och producerar klimatsmarta och kostnadseffektiva uppvärmningslösningar för större fastigheter och verksamheter enligt luft/vatten-principen.

Självklart kan vi också erbjuda vätska/vatten principen (bergvärme) om ni så önskar.

Den s.k. undercentralen erbjuder en oberoende, flexibel och investeringseffektiv funktion med låga driftskostnader.

HYR – LEASA – KÖP

stugbyn

Leasa din Aeretus Aerflex under högsäsongerna i stugbyn eller till campingen.

Tillfällig arbetsplats

Hyr Aerstus Aerflex under byggperioder när ni behöver värme och/eller varmvatten under jobbtimmarna. Vi renoverar Aerestus byggnader noggrant mellan hyresperioderna, innan de anpassas för nästa behov.

Större fastigheter

Investera i en Aerestus Aerflex när det är dags att byta värmesystem, så kan ni mer än halvera värmekostnaderna mot fossilt bränsle, fast bränsle och el.

permanent lösning

Byt ut eran gamla oljepanna och köp Aerestus Aerflex så får ni mer plats i källaren. Våra moduler är moderna och uppfyller de senaste gällande kraven avseende allt.